Eucharystia - bp Tihamér Tóth

Kościół wobec Eucharystii zna tylko jeden gest: klęczenie! Jest to zupełnie zrozumiałe! Tak zawrotnej tajemnicy nie można powitać stojąco, należy się pochylić i upaść na kolana. Po wypowiedzeniu przez kapłana kilku słów nad małą Hostią niepokaźny kawałek chleba zawiera w sobie większy skarb, niż ziemia i cały wszechświat ze swoją krasą i przepychem.

bp Tihamér Tóth, Eucharystia

Aktualności z Granicznej

4 minutes reading time (722 words)

Intencje Mszy św. - 30 XI - 7 XII 2014

Niedziela 30 XI 2014 1 NIEDZIELA ADWENTU

6:30 - Za zmarłych rodziców: Annę i Jana Jurczyk i za zmarłego brata Mariana

8:00 - Za zmarłych rodziców: Reginę i Henryka Skrzypczak w 16. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodzin obu stron

9:30 - Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny z okazji 15. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wniebowziętej i dary Ducha Świętego

11:00 - Za zmarłego Jana Mazura w 4. rocznicę śmierci

12:30 - Za wstawiennictwem świętych patronów w intencji Katarzyny i Andrzeja Król, z podziękowaniem za wiele otrzymanych łask, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny oraz w intencji Sławomira Borowca w 1. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalszą Bożą opiekę

14:30 - Dla ubogich i bezdomnych sióstr i braci

16:00 - Za zmarłego męża Donata, zmarłych rodziców: Antoninę i Antoniego oraz Wiktorię i Anatoliusza, zmarłą siostrę Halinę i szwagra Henryka

1700 - Nieszpory niedzielne

19:00 - Za zmarłą siostrę Joannę i jej męża Włodzimierza oraz za zmarłych z rodzin obu stron

 

 

Poniedziałek 1 XII 2014 dzień powszedni

6:30-

8:00 - Za zmarłego syna Grzegorz w 2. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny

18:00 - Za zmarłą Gabrielę Niedworok - intencja od sąsiadów z ulicy Sikorskiego 16

 

Wtorek 2 XII 2014 dzień powszedni 

6:30 - Do Miłosierdzia Bożego za zmarłą Helenę Gwóźdź

8:00 - Za zmarłego Augustyna Olszenkę w kolejną rocznicę śmierci

18:00 - Za zmarłego brata Aleksandra w kolejną rocznicę śmierci, za zmarłych rodziców i krewnych z obu stron

 

Środa 3 XII 2014 Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

6:30 - Za zmarłych rodziców: Jana i Mariannę Suwaj oraz Józefa i Krystynę Czogałów w kolejne rocznice śmierci i za zmarłych dziadków

z obu stron

8:00 - Za zmarłego Tadeusza Kowalskiego - intencja od rodziny Balon z Ligoty

18:00 - Dziękczynno-błagalna w intencji Eleonory Skrzypek z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Solenizantki i całej rodziny (T D)

 

Czwartek 4 XII 2014 Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki archidiecezji

6:30 - Za zmarłych rodziców: Józefę i Antoniego oraz za zmarłych z rodziny

8:00 - Za zmarłą Barbarę Materek - we wspomnienie imienin oraz za zmarłych rodziców: Janinę i Walentego

9:00 - W intencji górników i ich rodzin

18:00 - O uświęcenie osób Bogu poświęconych, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji liturgicznej służby ołtarza naszej parafii

18:00 - Za zmarłego syna Grzegorza Pawlaka w 2. rocznicę śmierci, zmarłego męża Kazimierza, zmarłych rodziców, siostry i braci, zmarłą

 Urszulę Lenert i Teodora Stużynę

 

Piątek 5 XII 2014 dzień powszedni

6:30-

8:00 - Wynagradzająca N S P J

18:00 - Za zmarłą Barbarę Dudzińską - we wspomnienie urodzin i imienin, zmarłego męża Romana, zmarłego Janusza Wydmańskiego

i za zmarłych z rodziny

19:00 - Msza św. dla młodzieży

 

Sobota 6 XII 2014 dzień powszedni

6:30 - Za zmarłego męża Stanisława, teściów: Marię i Stanisława Sornatów, zmarłych wnuków: Jarosława i Rafała, zmarłych krewnych

i powinowatych z obu stron

8:00 - Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji członków Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi 

i zdrowie, a dla zmarłych członków o życie wieczne w niebie

18:00 - Za zmarłego męża Janusza Chomen w 5. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodzin obu stron

 

Niedziela 7 XII 2014 2 NIEDZIELA ADWENTU

6:30 - Za zmarłych rodziców: Piotra i Władysławę w kolejną rocznicę śmierci

8:00 - Do Miłosierdzia Bożego za zmarłą Florentynę Lendowską w 40. rocznicę śmierci , jej zmarłych rodziców, zmarłą siostrę Annę,

szwagra Andrzeja i ich zięcia Stefana

9:30 - Za zmarłą mamę Katarzynę Owsięga, zmarłego Janusza Stryclif i zmarłego Eryka Noconia w 3. rocznicę śmierci

11:00 - Dziękczynno-błagalna w intencji Reginy i Szczepana Rojowskich z okazji 50 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za szczęśliwie

przeżyte lata, z prośbą o dalsze łaski dla Jubilatów i całej rodziny (T D).

12:30 - Dziękczynna w intencji Magdaleny Patla z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo , dary Ducha Świętego i zdrowie na każdy dzień dorosłego życia.

14:30 - Dla ubogich i bezdomnych sióstr i braci

16:00 - Za zmarłego ojca Romualda Namysła w kolejną rocznicę śmierci

1700 - Nieszpory niedzielne

19:00 - Dziękczynna w intencji Karoliny z okazji 20. rocznicy urodzin

 

Ogłoszenia parafialne - II niedziela adwentu
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 30 XI 2014