Transmisje video Mszy św. na stronie FB:
https://www.facebook.com/WNMP.Katowice/live/

Niedziela - 11:00

I Komunia św. w naszej parafii w czasie pandemii.
Kliknj, żeby zobaczyć szczegóły oraz wolne terminy.

 

Ofiarę na Msze św. oraz na utrzymanie naszej parafii można składać na konto:
68 1050 1214 1000 0007 0030 4934
W przypadku ofiary na Mszę św. w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz datę zamówionej Mszy św.

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie modlitewne oraz materialne.

 

 

Aktualności z Granicznej

Informacje Parafialne Informacje z życia Parafii
Najważniejsze informacje z parafii jak również z życia kościoła lokalnego.
Intencje Intencje Mszalne na nadchodzący tydzień intencje

Przygotowanie do aktu zawierzenia Jezusowi przez Maryję

PRZYGOTOWANIE DO ZAWIERZENIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

Według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort urodził się we Francji. Napisał – trwający 33 dni – program przygotowania się do zawierzenia się Matce Bożej.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata (szatan stara się oderwać nas od czynienia dobra i dążenia do królestwa Bożego), aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i dzięki temu zbliżyć się do Niego. W czasie tych 12 dni ćwiczenia duchowe polegają na kształtowaniu w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, prawdomówności.

Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 okresy, z których każdy trwa 7 dni. W czasie pierwszego z tych tygodni poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, w tym swoje wady, grzechy, słabości oraz cnoty. Ma to służyć przygotowaniu się do spowiedzi generalnej. W tym okresie ćwiczeń duchowych należy wzbudzać w sobie akt żalu za grzechy oraz rezygnacji ze swojej woli, która może być niezgodna z oczekiwaniami Maryi. Drugi tydzień jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. W ćwiczeniach duchowych należy starać się naśladować cnoty Matki Bożej oraz odmawiać akt strzelisty św. Ludwika „Ja poświęcam się Tobie cały, o Maryjo, chcę być Twoją własnością“. Trzeci tydzień, to poznawanie Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. Ćwiczenia duchowe polegają teraz na praktykowaniu aktów miłości Boga i bliźniego, na staraniu się o radosne znoszenie cierpień i na proszeniu Boga o łaskę wybaczenia każdej doznanej krzywdy.

Codzienne czytania duchowe wiążą się z modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów Pisma Świętego oraz Naśladowania Chrystusa Tomasza a Kempis lub Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi czy innych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Prócz tego wskazane jest wierne odmawianie modlitw, codzienny rachunek sumienia (czy zadbaliśmy o ćwiczenie się w jednej z cnót), uczestniczenie (w miarę możliwości) we Mszy św. i przyjęcie Komunii Świętej oraz codzienne rozmyślanie (wskazanie codziennego rozmyślania jest konieczne podczas odmawiania zawierzenia – ma ono trwać od 10 do 30 minut).

Po 33 dniach przygotowania następuje dzień 34 – dzień poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Dzień ten powinien przypadać w jedno z głównych świąt Maryjnych, tj. 2 lutego, 25 marca, 31 maja, 15 sierpnia, 8 grudnia lub 28 kwietnia – we wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Pierwszy dzień przygotowania (trwającego 33 dni) powinien więc przypadać odpowiednio: 31 grudnia, 20 lutego, 28 kwietnia, 13 lipca, 5 listopada bądź 26 marca. Według św. Ludwika de Monfort przed dniem zawierzenia warto odbyć spowiedź generalną i przyjąć – w intencji tego zawierzenia – Komunię Świętą. Przed odmówieniem aktu poświęcenia się wskazane jest odmówienie modlitwy Witaj Gwiazdo Morza. Wskazane są także 3 dniowe rekolekcje poprzedzające zawierzenie.

Zawierzenie można złożyć w dwojaki sposób:

Prywatnie – podczas Eucharystii, a konkretnie po przyjęciu Komunii Świętej, z radością w sercu odmówić akt zawierzenia. Jeśli uczestnictwo w tym dniu we Mszy Świętej nie jest możliwe, należy pomodlić się w kościele lub w kaplicy, a następnie odmówić akt zawierzenia.

Uroczyście – w obecności kapłana: jeśli akt zawierzenia się składa jedna osoba, kapłan zezwala jej odmówić akt na głos, po przyjęciu Komunii Świętej; jeśli jest więcej osób, to po Komunii Świętej każda z osób pojedynczo podchodzi do ołtarza i odmawia akt zawierzenia, a następnie wszystkie podpisują go na ołtarzu.

Więcej informacji na stronie www.filomena.org.pl, w zakładce: Zawierzenie Jezusowi, lub na kanale www.youtube.pl wpisując w wyszukiwarce: Przygotowanie do zawierzenia się Jezusowi przez Maryję. Na tejże stronie są dostępne pliki w formie audio do wysłuchania, zawierające wszystkie potrzebne modlitwy i rozważanie na dany dzień. Wersja papierowa będzie przygotowywana na poszczególne dni i dostępna w zakrystii. Wspólnie rozpoczniemy przygotowanie w kościele w niedzielę 5 listopada po różańcu za zmarłych zalecanych. W ciągu tygodnia każdy będzie się przygotowywał indywidualnie.

Intencje 5 listopada 2017
Ogłoszenia 29 października 2017