Aktualności z Granicznej

Ogłoszenia (9) 25. 05. 2023 r.

Szczęść Boże! Nabieramy tempa w ramach przygotowania do Bierzmowania. Animatorzy powoli kończą spotkania formacyjne. 

Przed nami spotkanie podsumowujące, na które zapraszam wg następującego harmonogramu:

Kandydaci z klasy 8A SP 12 - Poniedziałek, 29.05.2023 r., godz.: 16.30.

Kandydaci z klasy 8B SP 12 - Poniedziałek, 29.05.2023 r., godz.: 17.30.

Kandydaci z klasy 8C SP 12 - Wtorek, 30.05.2023 r., godz.: 16.30.

Kandydaci z klasy 8D SP 12 - Wtorek, 30.05.2023 r., godz.: 17.30.

Kandydaci z klasy 8 SP 4 oraz z innych szkół - Wtorek, 30.05.2023 r., godz.: 18.00.

Na to spotkanie proszę zabrać swój notatnik ze spotkań oraz zeszyt ze szkolnej katechezy. 

Proszę zapoznać się z życiorysem wybranego/wybranej Patrona/Patronki oraz przygotować sobie wypowiedz na Jego/Jej temat m.in. motywacja wyboru. 

Spotkanie bedzie oparte na znajomości treści notatnika (część katechizmowa-niebieski dział) proszę więc o dobre opanowanie wiadomości!

Jeżeli wyznaczony termin jest dla kandydata nieodpowiedni i potrzebuje wyznaczenie innego, to proszę o indywidualny kontakt!

TRIDUUM PRZED BIERZMOWANIEM: 

Piątek, 02.06.2023 r., godz.: 18.00.   Msza święta oraz I próba liturgiczna w kościele

Sobota, 03.06.2023 r., godz.: 17.00. Spowiedź święta, Msza święta oraz II próba liturgiczna

Środa, 07.06.2023 r., godz.: 18.45.   Próba liturgiczna ze świadkami Bierzmowania. 

 OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU PODSUMOWUJĄCYM ORAZ W CZASIE TRIDUUM PRZED BIERZMOWANIEM JEST OBLIGATORYJNA. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność jest jednoznaczna z rezygnacją kandydata z Bierzmowania. 
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości jestem do dyspozycji i służę pomocą!

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII W TYM ROKU odbędzie się w UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA, tzn. w czwartek 8 CZERWCA o godz. 16.00. 
 
ks. Tomasz Mandrysz wraz z animatorami