Eucharystia - bp Tihamér Tóth

Kościół wobec Eucharystii zna tylko jeden gest: klęczenie! Jest to zupełnie zrozumiałe! Tak zawrotnej tajemnicy nie można powitać stojąco, należy się pochylić i upaść na kolana. Po wypowiedzeniu przez kapłana kilku słów nad małą Hostią niepokaźny kawałek chleba zawiera w sobie większy skarb, niż ziemia i cały wszechświat ze swoją krasą i przepychem.

bp Tihamér Tóth, Eucharystia

Aktualności z Granicznej

3 minutes reading time (644 words)

27.06.2021 Intencje Mszy św.

Niedziela 27 VI - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30

Różaniec w intencji parafii

8:00

Za zmarłych: Annę, Władysława, Zofię, Alicję, Grażynkę, Emilię, Bogusława, Teresę Adamek, Michalinę, Józefa, Władysława, Mareczka Widłak, Annę, Franciszka Ciesielskich oraz pozostałych zmarłych z rodzin Widłaków i Adamków

9:30

W intencji Przemysława z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i zdrowie (TD)

11:00

W intencji Stanisława o łaskę zdrowia oraz w intencji jego zmarłych rodziców: Eulalii i Mariana Smolińskich, ich córki Alicji, jej męża Andrzeja Grabola i zięcia Andrzeja Brody

12:30

W intencji małżonków: Bogumiła i Teresy Zimoch z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wniebowziętej i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny

14:30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

16:00

W intencji Pana Władysława z okazji 90. rocznicy urodzin i imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia dla Solenizanta i całej rodziny

17:00

Nieszpory niedzielne z Litanią do NSPJ + adoracja Najświętszego Sakramentu

19:00

W intencji rodziny, córki i wnuków z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie

Poniedziałek 28 VI - Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.

7:00

Za zmarła Marię Maryok - intencja od członków I Róży Różańcowej św. Józefa

8:00

Za zmarłego Wojciecha Janotę - intencja od zakładu pogrzebowego „Abiasz”

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do NSPJ

18:00

Za zmarłego ojca Stanisława Glurę w 10. rocznicę śmierci i za zmarłą Franciszkę Glura

18:00

Za zmarłego Eugeniusza w 2 miesiące po śmierci - intencja od Beaty i Aleksandra Borek oraz Anny i Stanisława Wiśniewskich

Wtorek 29 VI - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

7:00

Za dobrodziejów i darczyńców Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, aby Pan Bóg wynagrodził im łaskami za trud i poświęcenie

8:00

Za zmarłych: Jana Kurowskiego, jego żony: Annę i Elżbietę oraz syna Piotra

12:00

Za zmarła Marię Darul - intencja od brata Jana z rodziną, bratanicy Katarzyny z rodziną i kuzynki Hani z Radziechów

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do NSPJ

18:00

Za zmarłych rodziców: Wiesławę i Eugeniusza i zmarłych z rodzin: Koczot i Sennik

Środa 30 VI - Dzień powszedni

7:00

Za zmarłych rodziców: Marię i Józefa Gralewskich w kolejną rocznicę śmierci

8:00

Za zmarłą Marię Maryok - intencja od sąsiadów z ul. Granicznej 57 c

8:00

Za zmarłą Stenię Zawadzką - intencja ofiarowana przez sąsiadów

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do NSPJ

18:00

O nawrócenie niewierzących i za grzeszników

Czwartek 1 VII - Dzień powszedni, I czwartek m-ca

8:00

W intencji Jacka z okazji urodzin i imienin o świętość życia, dary Ducha Świętego i wytrwanie w powołaniu

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00

W intencji Poli z okazji 7. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i Anioła Stróża

Piątek 2 VII - Dzień powszedni, I piątek m-ca

8:00

Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

Litania do NSPJ

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do NSPJ

18:00

W intencji Pani Elżbiety z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Bożą i Matki Bożej opiekę oraz o zdrowie

Sobota 3 VII - ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA, I sobota m-ca

8:00

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej w intencji członków Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie oraz o życie wieczne dla zmarłych

 

Różaniec fatimski

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00

Za duszę śp. wuja Mariana Głowackiego w 7. rocznicę śmierci

Niedziela 4 VII - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30

Różaniec w intencji parafii

8:00

Za zmarłego Czesława Młyńskiego we wspomnienie urodzin, za zmarłą Zofię Koziej i zmarłych z rodzin: Koziej, Tomkowiak, Garczyk, Kozioł

9:30

W intencji Pani Ireny Szczepańczyk z okazji 75. rocznicy urodzin i prawnuczki Luizy z okazji 2. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizantek i całej rodziny

11:00

W intencji Marii Kiercz z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny

12:30

W intencji Pana Jacka z podziękowaniem za 70 lat życia, z prośbą o zdrowie dla niego i całej rodziny

17:00

Nieszpory niedzielne z Litanią do Krwi Chrystusa + adoracja Najśw. Sakramentu

19:00

Za zmarłego Tadeusza Kowalskiego, jego ojca Jerzego i zmarłych z rodziny

 

27.06.2021 Ogłoszenia duszpasterskie
Odwołanie Dyspensy - komunikat Metropolity