Eucharystia - bp Tihamér Tóth

Kościół wobec Eucharystii zna tylko jeden gest: klęczenie! Jest to zupełnie zrozumiałe! Tak zawrotnej tajemnicy nie można powitać stojąco, należy się pochylić i upaść na kolana. Po wypowiedzeniu przez kapłana kilku słów nad małą Hostią niepokaźny kawałek chleba zawiera w sobie większy skarb, niż ziemia i cały wszechświat ze swoją krasą i przepychem.

bp Tihamér Tóth, Eucharystia

Aktualności z Granicznej

3 minutes reading time (658 words)

Intencje 26.06.2022

Niedziela 26 VI - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30

Różaniec w intencji parafii

8:00

Za zmarłego ojca Feliksa Jurdziaka w kolejną rocznicę śmierci

9:30

W intencji Samuela z okazji 4. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o łaskę uzdrowienia

11:00

Dziękczynienie za 10 lat małżeństwa Sylwii i Krzysztofa, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci

12:30

W intencji małżonków: Bogumiła i Teresy z okazji 51. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i zdrowie

14:30

Msza święta w intencji podopiecznych Sióstr Misjonarek Miłości

16:00

Za zmarłego męża, ojca i dziadka Jana Dunikowskiego o radość wieczną

17:00

Nieszpory niedzielne + adoracja Najświętszego Sakramentu

19:00

Za zmarłego męża Jana Dziubę we wspomnienie urodzin i imienin i zmarłych rodziców z obu stron

Poniedziałek 27 VI - Dzień powszedni

7:00

Za zmarłego Wojciecha Krysowskiego – intencja od syna z rodziną i od Elżbiety i Stanisława z rodziną z Wadowic

8:00

Za zmarłych: Annę, Władysława, Zofię, Teresę, Alicję, Emilię, Bogusława, Grażynkę, Kamila, Mareczka – Adamek oraz: Michalinę, Józefa, Marię, Władysława – Widłak, dziadków i babcie z obu stron oraz za zmarłych z rodziny Ciesielskich

17:00

Różaniec + Litania do Serca Pana Jezusa 

18:00

Za zmarłych rodziców: Eulalię i Mariana Smolińskich, zmarłe siostry Alicję i Teresę i ich zmarłych mężów

18:00

Za zmarłego Grzegorza Szroeter w pół roku po śmierci – intencja od siostry Anny z rodziną

Wtorek 28 VI - Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.

7:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00

Za zmarłego Mariana Czajor w 11. rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Czajor i Wróżyna

17:00

Różaniec + Litania do Serca Pana Jezusa 

18:00

Za zmarłą Zofię Flis w 1. rocznicę śmierci

18:00

Za zmarłą Joannę Ciepły – intencja od syna z rodziną

Środa 29 VI – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

7:00

Za dobrodziejów i darczyńców Zgromadzenia SMI, aby Pan Bóg wynagrodził za wszelkie dobro, jakie czynią

8:00

Za zmarłego męża i tatę Jerzego Wójcika w kolejną rocznicę śmierci o życie wieczne

17:00

Różaniec + Litania do Serca Pana Jezusa 

18:00

Za zmarłego Jana Kurowskiego i jego żony: Annę i Elżbietę oraz syna Piotra

18:00

Za zmarłego Janusza Szklarczyka w miesiąc po śmierci

Czwartek 30 VI – Dzień powszedni, I. czwartek m-ca

7:00

Za zmarłą mamę Elżbietę Nowosielską we wspomnienie urodzin

8:00

Za zmarłych dziadków: Czajowskich i Wołczyków

17:00

Różaniec + Litania do Serca Pana Jezusa

18:00

Do Opatrzności Bożej o potrzebne łaski dla księdza Tomasza

18:00

Za zmarłą Halinę Janecko – Gruchlik w 3 miesiące po śmierci – intencja od zakładu pogrzebowego „Abiasz”

Piątek 1 VII – Dzień powszedni, I. piątek m-ca

8:00

Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

17:30

Różaniec

18:00

Za zmarłą Annę Bieńskowską o spokój duszy – intencja od sąsiadek

Sobota 2 VII – Dzień powszedni, I. sobota m-ca

8:00

Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji członków Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie, a dla zmarłych o życie wieczne

8:30

Różaniec w intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi

17:30

Różaniec

18:00

Za duszę śp. wuja Mariana Głowackiego w 8 rocznicę śmierci i jego małżonki Janiny

Niedziela 3 VII - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30

Różaniec w intencji parafii

8:00

W intencji Pani Krystyny Frystackiej z okazji 87. Rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar dobrego życia i otrzymane łaski, z prośbą o Bożą błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

9:30

W intencji Poli Skoczylas z okazji 8. Rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Solenizantki i całej rodziny

11:00

W intencji Pani Ireny Szczepańczyk z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz 3 rocznicy urodzin prawnuczki Luizy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla solenizantek i całej rodziny

12:30

W intencji Huberta Krzyk z okazji 18 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Ducha Św. w dorosłym życiu

14:30

Msza święta w intencji podopiecznych Sióstr Misjonarek Miłości

17:00

Nieszpory niedzielne + adoracja Najświętszego Sakramentu

19:00

Za zmarłych: Stanisławę, Piotra, Mariannę, Antoniego Haładus

 

 

Ogłoszenia 26.06.2022
Nowa Duszpasterska Rada Parafialna