Ofiarę na Msze św. oraz na utrzymanie naszej parafii można składać na konto:
68 1050 1214 1000 0007 0030 4934
W przypadku ofiary na Mszę św. w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz datę zamówionej Mszy św.

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie modlitewne oraz materialne.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/WNMP.Katowice/live/

 

 

Aktualności z Granicznej

Informacje Parafialne Informacje z życia Parafii
Najważniejsze informacje z parafii jak również z życia kościoła lokalnego.
Intencje Intencje Mszalne na nadchodzący tydzień intencje

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 

 

 

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul Św. Jacka 3, 40-019 ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

 

1)TECHNIK USŁUG HOTELARSKICH ZE SPECJALNOŚCIĄ TURYSTYKA BIZNESOWĄ - kierunek pod patronatem prestiżowego hotelu Vienna Hause w Katowicach.

 

2)TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETYKI I WIZAŻU

 

3)TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWZ E-REKLAMĄ

 

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach :  to  szkoła niepubliczna w której panuje przyjazna, partnerska atmosfera na zasadach szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów oraz troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Pedagodzy kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążąc do pełnego rozwoju intelektualnego i osobowościowego młodzieży. Proces nauczania opiera na pozytywnym motywowaniu uczniów przez: zachęcanie oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji młodzieży.
Szkoła przygotowuje do przyszłego życia ucząc wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi. Kształtuje pozytywny stosunku do nauki i pracy, zachęca do działań zespołowych. Ponadto technikum posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną zapewniającą uczniom najnowocześniejsze sprzęty wspierające kształcenie ogólne oraz zawodowe.

 

Zapraszamy!

 

Do szkoły można zapisać się po przez system naboru do szkół ponadpodstawowych oraz:

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

http://www.szkoly.katowice.zdz.pl/

 

lub na stronie FB

  

Wersja do przeczytania na ogłoszeniach parafialnych podczas Mszy Św. :

 

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 

 

 

Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Św. Jacka 3, 40-019 ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

 

1)TECHNIK USŁUG HOTELARSKICH ZE SPECJALNOŚCIĄ TURYSTYKA BIZNESOWĄ - kierunek pod patronatem prestiżowego hotelu Vienna Hause w Katowicach.

 

2)TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETYKI I WIZAŻU

 

3)TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWZ E-REKLAMĄ

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Do szkoły można zapisać się po przez system naboru do szkół ponadpodstawowych oraz:

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

http://www.szkoly.katowice.zdz.pl/

 

lub na stronie FB

 

20.06.2021 Ogłoszenia duszpasterskie
13.06.2021 - Intencje Mszy świętych