Formularz zgłoszeniowy dla nowych Parafian

 

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..

Od kiedy mieszkamy w parafii: …………………………………………………………….

 

Imiona i nazwiska oraz daty urodzenia:

I.               Małżonkowie, rodzice, osoby samotne:

1.    ………………………………………………………………………………..……

2.    ………………………………………………………………………………..……

 

I.               Dzieci:

1.    ………………………………………………………………………………..……

2.    ………………………………………………………………………………..……

3.    ………………………………………………………………………………..……

4.    ………………………………………………………………………………..……

5.    ………………………………………………………………………………..……

 

II.             Inne osoby /np. dziadkowie, krewni…/

1.    …………………………………………………………………………………….

2.    …………………………………………………………………………………….

 

Dotyczy małżonków:

1.    Data ślubu cywilnego: …………………………………………………………..

2.    Data ślubu kościelnego: ………………………………………………………..

3.    Żyjemy w związku nieformalnym:  ............................................

 

 

Uwagi: