Ofiarę na Msze św. oraz na utrzymanie naszej parafii można składać na konto:
68 1050 1214 1000 0007 0030 4934
W przypadku ofiary na Mszę św. w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz datę zamówionej Mszy św.

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie modlitewne oraz materialne.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/WNMP.Katowice/live/

 

 

Aktualności z Granicznej

Informacje Parafialne Informacje z życia Parafii
Najważniejsze informacje z parafii jak również z życia kościoła lokalnego.
Intencje Intencje Mszalne na nadchodzący tydzień intencje

Szkoła katechetów parafialnych

 

Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w
szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:
- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy
parafialnej
w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/;

Zapraszamy do polubienia naszych profili na FB:

Szkoła Katechetów Parafialnych
https://www.facebook.com/Katowickie-Studium-Wiary-Szko%C5%82a-Katechet%C3%B3
w-Parafialnych-763668577019664


Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej:
https://www.facebook.com/Archidiecezjalne-Centrum-Formacji-Pastoralnej-w-Kat
owicach-103990511109782


17.01.2020 - Ogłoszenia duszpasterskie
10.01.2021 Intencje Mszy świętych