Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących zaprasza na hybrydowy dnia otwarty, który odbędzie się w sobotę 13 marca br. w godz. 10.00-13.00.

 

Przy tej okazji będzie można, zachowując reżim sanitarny, zwiedzić pomieszczenia szkolne (sale lekcyjne, pracownie, bibliotekę, aulę-kaplicę, pokój nauczycielski, siłownię), spotkać się z uczniami i nauczycielami. Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące programu i założeń placówki, zasad jej funkcjonowania, efektów działalności, wymagań rekrutacyjnych i warunków przyjęcia. Będziemy również dostępni na platformie Microsoft Teams.

 

Jesteśmy szkołą katolicką, działającą już 30 lat. Uczniowie naszej podstawówki i liceum rokrocznie osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz plasują się na czołowych miejscach w konkursach przedmiotowych (co potwierdzają różnego rodzaju rankingi i zestawienia). Absolwenci liceum świetnie radzą sobie na wybranych przez siebie kierunkach studiów, nierzadko na uczelniach zagranicznych.

 

Szczęść Boże!

 

Andrzej Kita

dyrektor Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach