Kościół - św. Jan Pawef II

We wszystkich epokach swojej historii Kościół otaczał uwagą i szczególną pamięcią oraz szczególną miłością tych, którzy cierpią w imię Chrystusa.

św. Jan Pawef II

Aktualności z Granicznej

Proboszcz:

  • ks. Zbigniew Kocoń (1988) 2013

Wikariusze:

  • ks. Tomasz Mandrysz, (2008) 2021
  • ks. Łukasz Kotyński, (2007) 2022

 

* (data święceń) rok rozpoczęcia posługi w parafii