Aktualności z Granicznej

Informacje Parafialne Informacje z życia Parafii
Najważniejsze informacje z parafii jak również z życia kościoła lokalnego.
Intencje Intencje Mszalne na nadchodzący tydzień intencje

Komunikat Metropolity Katowickiego na temat akcji „Kromka chleba”

Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry!

Dni 19 i 20 września 2015 r. w całej Polsce będą dziękczynieniem za tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pomagają niedożywionym i głodnym. Podczas niedzielnych eucharystii sprawowanych 20 września, w parafiach archidiecezji katowickiej, chcemy wyrazić wdzięczność obdarowującym chlebem najuboższych członków naszych wspólnot parafialnych, placówek zakonnych czy ośrodków Caritas. W Katowicach chcemy to uczynić szczególnie podczas Mszy św. sprawowanej dla osób ubogich o godz. 14.30 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Granicznej. Modlić się będziemy z parafianami, pracownikami i wolontariuszami katowickiej Caritas oraz siostrami Misjonarkami Miłości.

Do udziału w tej Eucharystii zapraszam także tych wszystkich, którzy włączają się lub pragną wziąć udział w tak ważnym i wielkim dziele jakim jest pomoc głodnym. Zaproszenie kieruję szczególnie do przedsiębiorców - piekarzy i innych wytwórców żywności oraz sprzedawców artykułów żywnościowych. Dzięki Waszej hojności możliwe jest obdarowywanie chlebem wszystkich, którzy go potrzebują. Tych zaś, którzy zechcieliby włączyć się w taką formę pomocy zachęcam, by uczynili to razem z katowicką Caritas.

Dobry klimat do współdziałania w tym zakresie stwarza nie tylko pragnienie wspólnego wychodzenia w kierunku najuboższych, ale także regulacje prawne, które pozwalają - bez obciążeń podatkowych - nieodpłatnie przekazać żywność organizacjom i instytucjom udzielającym pomocy żywnościowej.

Składając podziękowania tym wszystkich, którzy na co dzień wspierają to wielkie dzieło, apeluję także o jak największy szacunek do chleba i żywności. 

Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

 

+ Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Katowice, 8 września 2015 r.

VA-I-7641/15

Komunikat należy odczytać podczas Mszy św. w niedzielę 13 września w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

 

+ Marek Szkudło

WIKARIUSZ GENERALNY

 

Prace plastyczne dzieci - Moje wakacje
Ogłoszenia parafialne - XXIII niedziela zwykła - 1...